• อาหารเสริม
    สินค้าและบริการ,  สุขภาพ

    ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับ อาหารเสริม เป็นตัวเดียวกัน หรือไม่

    โดยพื้นฐาน ตามความต้องการของร่างกายมนุษย์ มีความจำเป็นที่เรา จะต้องรับสารอาหารให้มีความครบถ้วนเพียงพอ เพื่อที่ร่างกายของเรา จะได้ทำงานได้เป็นปกติ หากในกรณีที่ท่านขาดสารอาหารใด ๆ ไปก็จะส่งผลในเรื่องของสุขภาพร่างกาย ที่อาจจะมีความเปลี่ยนแปลง มีความผิดปกติ ซึ่งเราจะพบเห็นได้โดยง่าย จากความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น หรือภาวะความเหนื่อยล้าความอ่อนเพลีย จากการใช้ชีวิตประจำวัน ตามคำแนะนำทางการแพทย์ ที่เหมาะสมเราจึงควรรับประทาน อาหารเสริม ที่จะเพิ่มเติมในส่วนของสารอาหาร และแร่ธาตุที่ขาดหายไป ซึ่งควรจะเป็นรูปแบบของสารอาหาร ที่มีที่มาจากทางธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันเราจะพบได้ถึงผู้คนมากมาย ที่มักจะมีการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งจะเป็นไปในรูปแบบของสารสกัด ถึงแม้ว่าจะเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ ที่สามารถหาได้โดยง่าย แต่ก็มีราคาที่สูงกันนั่นเอง   จากความแตกต่าง ที่เราจะพบเห็นได้กันระหว่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กับ อาหารเสริม ที่เราจะสามารถเห็นกันได้อย่างชัดเจน นั่นก็คือกระบวนการในการผลิต เป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จะมีกระบวนการผลิต ซึ่งเกิดขึ้นจากการสกัดการสังเคราะห์สารต่าง ๆ ขึ้นแล้ว ถูกขึ้นรูปถูกบรรจุภายใต้รูปแบบของการ อัดเม็ด หรือการบรรจุลงแคปซูล ที่จะสามารถพกพาได้สะดวก และรับประทานได้โดยง่าย หากเป็นรูปแบบของ อาหารเสริม โดยทั่วไป เราจะสามารถเลือกรับประทานอาหารได้หลากหลาย ซึ่งจะมีความสดใหม่จะเป็นรูปแบบของธรรมชาติ ไม่ผ่านการสังเคราะห์ใด ๆ แต่ในยุคปัจจุบัน การเลือกรับประทาน อาหารเสริม ให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย อาจไม่ใช่เรื่องสะดวกในการที่ท่านจะทำการหาซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ ที่เป็นธรรมชาติเต้นขอให้เกิดความนิยมในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีการสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาตินานาชนิด ให้ท่านได้เลือกสรรตามความต้องการ