อุทยานประวัติศาสตร์วัดป่าสัก
ท่องเที่ยว

เยี่ยมชมโบราณสถานวัดป่าสักในโปรแกรมเที่ยวไทย

อุทยานประวัติศาสตร์วัดป่าสัก

เที่ยวไทย ที่เชียงแสนเป็นเมืองโบราณที่มีกำแพงล้อมรอบ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณชายแดนไทย เมียนมาร์ และลาว เต็มไปด้วยซากปรักหักพังและประวัติศาสตร์อันยาวนานที่คุณอาจไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน

เมื่อนึกถึงเมืองโบราณในภาคเหนือของประเทศไทย เชียงใหม่น่าจะเป็นเมืองแรกที่เข้ามาในความคิดของคุณ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าก่อนเชียงใหม่จะก่อตั้งในปลายศตวรรษที่ 13 ผู้ก่อตั้งและเป็นกษัตริย์องค์แรกของอาณาจักรล้านนา ที่จริงแล้วพระเจ้าเม็งรายเป็นผู้ปกครองคนสุดท้ายของอาณาจักรเงินยางที่เชียงแสนเป็นเมืองหลวง

พระองค์ทรงปกครองเชียงแสนเป็นเวลา 31 ปีก่อนที่พระองค์จะทรงก่อตั้งเมืองหลวงใหม่ชื่อเชียงใหม่ และทำให้เมืองนี้เป็นที่ประทับของอำนาจในอาณาจักรล้านนาใหม่ของพระองค์ ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน เชียงแสนจึงเป็นที่ตั้งของซากปรักหักพังอันน่าทึ่งที่ยังคงพบเห็นได้ในปัจจุบัน

ภายในคู่มือนี้ เราจะกล่าวถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำและสถานที่น่าชมในเชียงแสนอย่างละเอียด และหวังว่าจะสนับสนุนให้คุณเยี่ยมชมสถานที่และดูว่าเชียงแสนนั้นยอดเยี่ยมเพียงใดสำหรับตัวคุณเอง เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาดูกันว่าสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงแสนมีที่ไหนกันบ้างในแผนที่การเดินทาง

หนึ่งในสถานที่ เที่ยวไทย ทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุดในเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบของเชียงแสนคืออุทยานประวัติศาสตร์วัดป่าสัก คุณจะพบกับเจดีย์ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีสูง 12.5 เมตร สร้างขึ้นในสไตล์ล้านนาคลาสสิกที่มีคุณลักษณะคล้ายกับวัดที่คุณพบในจังหวัดลำพูน  อาณาจักรหริภุญชัย

ซากปรักหักพังที่อุทยานประวัติศาสตร์วัดป่าสัก เชียงแสน ชื่อวัดป่าสักแปลตามตัวอักษรว่า “วัดป่าสัก” และได้ชื่อมาจากตำนานของผู้ปกครอง คือ พระเจ้าแสนภู ผู้ก่อตั้งวัดและปลูกไม้สัก 300 ต้น จึงได้ชื่อว่าวัดป่าสัก เจดีย์สูงตระหง่านอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์วัดป่าสัก เชียงแสน

ภายในอุทยานประวัติศาสตร์วัดป่าสัก คุณจะเห็นเจดีย์สูงตระหง่านอยู่เหนือฐานของพระอุโบสถหลักและเสาที่เหลืออยู่ วัดรายล้อมด้วยไม้สักสูงทำให้เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเดินเล่นแม้ในตอนกลางวัน ลักษณะของหริภุญชัย ที่อุทยานประวัติศาสตร์วัดป่าสัก เชียงแสน